WRAP

Wat is de WRAP?
WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is in 1997 ontwikkeld door Mary Ellen Copeland, vanuit haar ervaring met psychische ontwrichting. WRAP is een instrument voor zelfonderzoek, een toevoeging aan alles wat je al weet van jezelf, wat werkt en wat je goed doet. Jij beslist wat je deelt, wanneer en met wie.

Voor wie is de WRAP?
WRAP is voor iedereen die persoonlijke verantwoordelijkheid wil nemen voor het eigen welbevinden en erachter wil komen wat voor hem of haar werkt. WRAP werkt los van rollen en diagnostische kaders. Het is dus geen signaleringsplan of begeleidingsplan. En je kan met WRAP geen hulpverlening of medicatie vervangen. WRAP geeft mensen een instrument in handen om het eigen herstel vorm te geven.

Hoe werkt de WRAP
Het herstelprogramma van WRAP bestaat uit:

 • Vijf kernbegrippen:
  • Hoop
  • Persoonlijke verantwoordelijkheid
  • Eigen ontwikkeling
  • Opkomen voor jezelf
  • Steun
 • Een gereedschapskoffer voor een goed gevoel
 • Herstelonderwerpen die verdieping bieden
 • De zes actieplannen van WRAP:
  • 1. Dagelijks onderhoudsplan
  • 2. Triggers
  • 3. Vroege waarschuwingstekens
  • 4. Signalen van ontsporing
  • 5. Crisisplan
  • 6. Post-crisisplan

De training wordt geleid door ervaringsdeskundigen.
De groepsgrootte omvat 6-10 deelnemers.

Wie: Iedereen die de wens heeft om zich goed te voelen en daarin zelf de tools wil gaan vinden om goed voor zichzelf te zorgen.
Wanneer: Start dinsdagmiddag 2 oktober en omvat 8 bijeenkomsten
Tijd: Van 14.00u tot 16.30u
Waar: Het Inspiratiehuis
Kosten: Gratis. Je krijgt tevens een werkboek waarin je kunt werken en mag houden.
Aanmelding: Via het contactformulier met als onderwerp ‘Aanmelden Training/Cursus’.

Kijk in de agenda voor het actuele programma en wanneer er een nieuwe WRAP begint.