Wat is Het Inspiratiehuis?

Het Inspiratiehuis verbindt en inspireert door met elkaar te ervaringen uit te wisselen. Gesprekken waarin we met elkaar delen en van elkaar mogen leren.  Persoonlijke ontwikkeling, gelijkwaardigheid, hoop, steun, wederkerigheid en openheid staan bij ons voorop.

Onze Ethische Waardes, geïnspireerd door de Ethische Waardes van WRAP

 • Er is hoop dat mensen zich beter kunnen voelen, zich langdurig beter blijven voelen en de dingen doen die zij willen doen in hun leven.
 • Zelfregie, persoonlijke verantwoordelijkheid, empowerment en opkomen voor jezelf zijn is de kern van het contact.
 • Het contact rust op het delen van persoonlijke ervaringen.
 • Iedereen is gelijkwaardig. We benaderen elkaar met compassie, wederzijds respect en zonder oordeel.
 • We staan open voor allen zoals zij zijn: unieke, bijzondere mensen.
 • Ieder is deskundig over zichzelf.
 • Er is ruimte en tijd om eigen keuzes te maken en eigen mogelijkheden te ontdekken.
 • Alle deelname is vrijwillig.
 • We richten ons op de sterke kanten en benadrukken deze.
 • We spreken met elkaar zonder gebruik van klinische, medische en diagnostische termen.
 • Peers (gelijken) werken samen met elkaar. We leren van elkaar om wederzijds begrip en kennis te vergroten. Herkenning bij elkaar te vinden en om het persoonlijk welbevinden te vergroten.
 • We gaan uit van simpel, veilig en haalbare doelen, wensen en mogelijkheden.
 • Moeilijke gevoelens en gedragingen worden door ons gezien als een reactie op omstandigheden. We zien deze in de context van wat er gebeurt en niet als symptoom of diagnose.
 • Er is onvoorwaardelijke acceptatie van alle creatieve werken, ideeën en uitspraken die in een contact zijn ontstaan of die in het contact worden benoemd.