Wat is herstel?

We gaan uit van de volgende principes:

  • Inzet van ervaringsdeskundigheid is een noodzakelijk onderdeel voor herstelprocessen.
  • Ervaringsdeskundigheid wordt ingezet om herstel van cliĆ«nten binnen de GGz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang te initiĆ«ren, te faciliteren en te begeleiden.
  • Ervaringsdeskundigheid wordt ook ingezet bij het bewerkstelligen van wezenlijke aanpassingen van de bestaande zorgpraktijken zodat die herstelgericht worden.

In een herstelproces (her)ontdekken mensen mogelijkheden voor een vervullend leven met of zonder de aandoening. Herstel draait om het herwinnen van een leven buiten de psychiatrie in een maatschappelijke omgeving met betekenisvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid. Herstellen kan een cyclisch proces zijn, waarin onderscheiden fasen elkaar afwisselen en niet noodzakelijk hoeven op te volgen. Dat ligt voor elk herstelproces anders.

Twee veelgebruikte definities van herstel zijn:

‘Herstel is een zeer persoonlijk en uniek proces waarin iemands opvattingen, waarde, gevoelens, doelen en/of rollen veranderen. Het leidt tot een leven met meer voldoening waarin hoop een plaats heeft en men kan geven en nemen ondanks de beperkingen die veroorzaakt worden door de aandoening. Herstel heeft te maken met het ontstaan van een nieuwe betekenis en zin in het leven, terwijl men over de rampzalige gevolgen van een psychiatrische aandoening heen groeit.’ (Anthony, 1993)

‘Het fundament van herstel is dat mensen met psychiatrische aandoeningen zelf bepalen welke betekenis ze aan hun problemen geven’ (Plooy, 2009)

Bron: www.deervaringsdeskundige.nl