Honest, Open & Proud

Wat is Honest, Open & Proud (HOP)?

HOP is een training waaarin je je eigen persoonlijk empowerment vergroot. Je leert je eigen keuzes maken in hoe, naar wie en op welke manier je open bent over je eigen kwetsbaarheid.

Voor wie is HOP?

Voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid dit stigma wil doorbreken en die werkt aan zijn herstel.  En die zich bewust wil zijn of wil worden van zijn eigen keuzemogelijkheden in het delen van het (herstel)verhaal.

Hoe werkt HOP?

De training bestaat uit drie lessen die onderverdeeld zijn in verschillende thema’s. In de eerste les wordt aandacht besteed aan het afwegen van de voor- en nadelen van openheid. Dit gaat om voor-en nadelen op zowel de korte als de lange termijn.

In les twee wordt gekeken naar de verschillende manieren van openheid die er zijn en naar wie je open bent, kunt of wilt zijn.

In de derde les staat het vertellen van je eigen (herstel)verhaal centraal.

In alle lessen wisselen verschillende interactieve activiteiten elkaar af, om na de derde les te zijn gekomen tot je eigen strategie in openheid (vertel je het en zo ja, aan wie en hoe).
Daarnaast kan er eventueel een vierde terugkombijeenkomst georganiseerd worden (afhankelijk van behoefte en beschikbaarheid van de deelnemers). In deze bijeenkomst staat het thema zelfstigma centraal en wordt er gebruik gemaakt ver verdiepingsmodules.

De training wordt geleid door gecertificeerde facilitators / ervaringsdeskundigen.
De groepsgrootte omvat 6-10 deelnemers.

Wie: Iedereen die zijn (herstel)verhaal wilt delen en daarvoor op zoek is naar handvatten om dat te doen
Wanneer: Bij genoeg aanmelding
Tijd: Nader te bepalen
Waar: Het Inspiratiehuis
Kosten: Gratis. Je krijgt tevens een handboek en werkboek waarin je zelf aan de slag kunt en deze jouw eigendom blijft.
Aanmelding: Via het contactformulier met als onderwerp ‘Aanmelden Training/Cursus’.

Kijk in de agenda voor het actuele programma en wanneer er een nieuwe Honest, Open & Proud begint.