Herstelgroepen

Herstelwerkgroepen zijn zelfhulpgroepen. De deelnemers maken in verschillende (creatieve, muzikale) werkvormen kennis met herstel. Aan de hand van het weekthema worden eigen ervaringen ingebracht en kunnen deelnemers met elkaar delen en elkaar inspireren.

Kijk voor wat, wanneer plaatsvindt in de Agenda

Deelnemers worden uitgenodigd om zelf een thema aan bod te laten komen.