Crisiskaart

Wat is de Crisiskaart?
De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo groot als een bankpas. Je draagt de Crisiskaart altijd met je mee, bijvoorbeeld in je portemonnee. De Crisiskaart geeft aan wat jouw wensen zijn tijdens een crisis. Wat moeten omstanders en hulpverleners doen of laten? Wie kunnen ze bellen? Ook staat op de kaart welke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen. Een Crisiskaart geeft houvast voor jezelf en voor de mensen die je helpen als jij het moeilijk hebt.
De Crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken.

Voor wie is de Crisiskaart?
De Crisiskaart is een uitkomst voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Alleen jij kunt bepalen of je behoefte hebt aan een crisiskaart. Psychische klachten kunnen een aanleiding zijn, maar ook andere vormen van spanning, onzekerheid en stress. Een Crisiskaart geeft houvast voor jezelf en voor de mensen die je helpen als jij het moeilijk hebt.

Hoe werkt de Crisiskaart?
Kaarthouders die in een crisis dreigen te raken kunnen de Crisiskaart aan je geven, maar je kunt er ook naar vragen. De Crisiskaart is een samenvatting van een crisisplan. Het opstellen van een Crisiskaart doet de kaarthouder samen met een crisiskaartconsulent. Eventuele bestaande zorgplannen binnen eventuele lopende behandelingen vormen een uitgangspunt.

Bij het opstellen van dat plan kijken de kaarthouder en de consulent hoe een crisis zich opbouwt, welke signalen er zijn en hoe verdere ontwikkeling van de crisis is te voorkomen. Het nadenken over de opbouw van een crisis is heel waardevol voor een kaarthouder. De opgedane (zelf)kennis kan de impact van een crisis verminderen of een crisis zelfs voorkomen.

De Crisiskaart benut de helderheid die mensen voor of na een crisis hebben. Die helderheid stelt hen in staat hun wensen en behoeften tijdens een crisis goed onder woorden te brengen. De kaart vult dit aan met onderwerpen die mogelijk nog ontbreken en die toch belangrijk zijn. Het gaat daarbij heel duidelijk om de wensen en behoeften van de kaarthouder zelf. Daarom is de kaart opgesteld in de ‘ik’-vorm.

Meer dan zorg alleen
De informatie op de kaart combineert zorggerelateerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld opnames of medicijnen, met sociaal maatschappelijke of heel praktische onderwerpen. Vaak zijn het heel praktische zaken waarover mensen zich in verwarde toestand het meest druk maken. De Crisiskaart kan dus informatie bevatten over financiële bewindvoering of de zorg voor planten en huisdieren.

Meer informatie vind je op crisiskaart.nl

De gesprekken voor het maken van de crisiskaart vinden plaats met een ervaringsdeskundig crisiskaartconsulente

Wie: Iedereen die een houvast wilt hebben wanneer een crisis zich voordoet.
Wanneer: Dinsdagochtend en omvat 4 bijeenkomsten
Tijd: Individuele afspraken tussen 13.00u – 15.00u
Waar: Het Inspiratiehuis
Kosten: Gratis. Je krijgt tevens een werkboek waarin je kunt werken en mag houden. De pas zal je uiteindelijk toegezonden worden of je kunt hem ophalen bij Het Inspiratiehuis
Aanmelding: Via het contactformulier met als onderwerp ‘Aanmelden Training/Cursus’.

Kijk in de agenda voor het actuele programma en wanneer er een nieuwe Training Crisiskaart begint.